Maksymalna temperatura w miejscu pracy
8 września 2017
URLOP WYPOCZYNKOWY a zmiany w Kodeksie Pracy
5 października 2017
Pokaż wszystkie

Wypadek w drodze do/z pracy

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ.

Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN).

Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów to zawsze znajdziesz je na końcu mojego posta.

Dzisiejszy temat poświęcony jest tematyce : Wypadek w drodze do/z pracy

Charakterystyczne cechy wypadków

Dokonując analizy wszystkich wypadków (wypadek przy pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, wypadek w drodze do/z pracy), można dostrzec, że pewne elementy występują w każdej z nich.

Są one następujące:

– zdarzenie jest nagłe,

– zdarzenie spowodowane jest przyczyną zewnętrzną,

– zdarzenie związane jest z określonym działaniem (wykonywaną praca, wykonywana umową, prowadzoną działalnością)

 

W przypadku wypadków przy pracy dochodzi również skutek w postaci urazu lub śmierci.

 

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

 

 

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo iż droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

 

 

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca tj.:

 

  1. innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentownego;
  2. zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
  3. zwykłego spożywania posiłków
  4. odbywania nauki lub studiów.

 

Należy pamiętać, że w przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy nie przysługuje poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jednak w momencie zgłoszenia takiego wypadku i uzupełnienia karty wypadku w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, należy Ci się 100% płatnego zwolnienia lekarskiego, nie 80% i nie 70% w momencie kiedy jesteś w szpitalu. Zatem czy warto zgłaszać takie wypadki? W mojej ocenie warto!

 

 

 

To są ogólnie zebrane informację, jeżeli chcesz abym szczegółowo odniosła się do twojej wykonywanej przez ciebie pracy, to napisz bądź zadzwoń do mnie.

Spróbuję odpowiedzieć na twoje pytania. 

ZADZWOŃ

503 592 116

BĄDŹ NAPISZ

kontakt@livebybhp.com.pl

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016r. poz. 887, z późn. zm)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.
Justyna Augustyniak
Justyna Augustyniak
Specjalista ds. BHP&PPOŻ. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych – kierunek Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo publiczne, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości – kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Akademia Menadżerska Nowoczesna praktyka Zarządzania Firmą.