Obowiązki Pracodawcy
20 sierpnia 2017
Oceny ryzyka zawodowego
20 sierpnia 2017
Pokaż wszystkie

Środki ochrony indywidualnej

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ.

Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN).

Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów to zawsze znajdziesz je na końcu mojego posta.

Dzisiejszy temat poświęcony jest tematyce : ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Należy pamiętać, że pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Środki Ochrony Indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczba zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, min to:

– prace w narażeniu na czynników biologicznych, chemicznych, rakotwórczych, promieniotwórczych,

– prace narażające pracowników na uraz głowy

– prace na wysokościach,

– prace z substancjami toksycznymi

– prace stwarzające ryzyko kończyn dolnych w tym oparzenia

– prace stwarzające ryzyko urazów rąk

– prace w wyniku działań niebezpiecznych i szkodliwych

– prace w warunkach nadmiernego zanieczyszczenia powietrza,

– prace w warunkach hałaśliwych

– prace narażające na podrażnienie skóry

 

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

– odzież ochronna

– środki ochrony głowy

– środki ochrony kończyn górnych

– środki ochrony kończyn dolnych

– środki ochrony twarzy i oczu

– środki ochrony słuchu

– środki ochrony układu oddechowego

– środki izolujące cały organizm

– środki ochrony przed upadkiem z wysokości

– dermatologiczne środki ochrony skóry                                          

 

Pracodawco za nim nabędziesz środki ochrony indywidualnej warto jest:

– przeprowadzić ocenę i analizę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi drogami,

– określić cechy, jakie musza posiadać środki ochrony indywidualnej, aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami.

 

NASTĘPNIE:

– poinformuj pracownika o istniejących zagrożeniach przed którymi będą chronić do środki ochrony indywidualnej,

– zorganizuj szkolenie i pokaż używanie tych środków,

– zapewnić o zgodnym przeznaczeniu określonym w instrukcji użytkowania,

– udostępnić instrukcje użytkowania,

– poinformować pracownika o sposobie przechowywania, czasie noszenia oraz ewentualnych wymianach i naprawach,

– poinformować o skutkach niestosowania środków,

Pracodawco pamiętaj, że masz obowiązek zapewnienie stosowania środków ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.

UWAGA!

Powierzenie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej jest niedopuszczalne.

 
Jeżeli nadal masz jakieś wątpliwości to
ZADZWOŃ

503 592 116

BĄDŹ NAPISZ

kontakt@livebybhp.com.pl

  • Kodeks Pracy Dział X Rozdział IX Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) – załącznik nr 2
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

 
 

Justyna Augustyniak
Justyna Augustyniak
Specjalista ds. BHP&PPOŻ. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych – kierunek Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo publiczne, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości – kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Akademia Menadżerska Nowoczesna praktyka Zarządzania Firmą.