Świadczę usługi BHP na najwyższym poziomie, z pełnym zaangażowaniem, na bieżąco szkolę się w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Kontroluję stan BHP przez 24/h 7 dni w tygodniu.
Standardem u mnie jest zadowolenie pracodawców i pracowników z przeprowadzonych szkoleń.
Stosuję jasne i zrozumiałe, a zarazem skuteczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy zgodnie z polskim prawodawstwem. Usługi świadczę doraźnie wedle potrzeb lub poprzez umowę współpracy.
Wykonuję usługi takie jak:

 • Szkolenia BHP (wstępne i okresowe)
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych
 • Opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
 • Wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych
 • Opracowywanie instrukcji BHP
 • Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ
 • Pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy
 • Konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót. (IBWR)
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej.
 • Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.
Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej:

 • uczestnictwo w komisjach powypadkowych
 • sporządzanie protokołów powypadkowych
 • sporządzanie kart wypadku
 • sporządzanie protokołów wysłuchania poszkodowanych i świadków
 • sporządzanie kart Z-KW dla ZUS
Live by BHP & PPOŻ realizuje:

 • wdrażanie systemów bezpieczeństwa
 • przeprowadzanie kontroli stanu urządzeń technicznych BHP i PPOŻ
 • zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną pracy wykorzystując najnowsze technologie i rozwiązania techniczne.
 • dobieranie odpowiednich rozwiązań dla obniżenia kosztów w firmie, a tym samym zwiększenie wydajności.

Posiadam profesjonalne zaplecze dydaktyczne.
Do szkoleń zapewniam nowoczesny sprzęt ułatwiający przyswojenie wiedzy (filmy video, prezentację, pomoce dydaktyczne, zeszyt ćwiczeń).
Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu zgodnie z Rozporządzeniem MEN.
KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

To bardzo wygodne i kompleksowe rozwiązanie jest powierzenie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy.
Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.


Szczegółowe informacje pod nr tel.

503 592 116